• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Η ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ αποτελεί το πλέον σύγχρονο και ολοκληρωμένο Ιατρείο για την αντιμετώπιση όλων των παθήσεων της Καρδιάς, των Πνευμόνων και του Θώρακα, στο νομό Κιλκίς. Αποτελεί την υλοποίηση του οράματος του δημιουργού και Επιστημονικού Υπεύθυνου, Καρδιο-Θωρακοχειρουργού Δρ. Νίκου Σαχπεκίδη, να προσφέρει στον τόπο του, ιατρικές υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης. Με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές.

Η ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ απαντά σε όλες τις ανάγκες του ασθενούς που συχνά δεν γνωρίζει με ποια σειρά και με ποια ορθά κριτήρια επιλογής να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το πρόβλημά του. Ιδιαίτερα όταν είναι επείγον.

Ταυτόχρονα, παρέχει την εμπιστοσύνη που γεννά η ολοκληρωμένη παρακολούθηση των ασθενών από έναν δικό τους επιστήμονα, στον τόπο τους, τον οποίο θα κοιτούν και αύριο με εμπιστοσύνη.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗΣ,  Δρ. Ν. Σαχπεκίδης, εκτιμά ο ίδιος προσωπικά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπισης του κάθε ασθενούς προσωπικά, ώστε να επιλέγεται η ελάχιστα επεμβατική πράξη με το καλύτερο αποτέλεσμα.

Με την εμπειρία του μέσα στα χειρουργεία του μεγαλύτερου, πιο σύγχρονου και καλύτερου ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου, του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, προσφέρει τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες στους ανθρώπους του τόπου του, που τις έχουν ανάγκη.

Επίσης, με τη σύγχρονη οργάνωση του Ιατρείου, ο ασθενής ή άλλος ιατρός ή νοσοκομείο, μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στον ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ και να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο σε ένα επείγον ιατρικό πρόβλημα.

Η ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ λειτουργεί με ειδική μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ επιπλέον, προσφέρει ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την ασφάλεια των ασθενών της και για την εξυπηρέτησή τους.