• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το καρδιογράφημα ή ηλεκτροκαρδιογράφημα, είναι η αποτύπωση της  ηλεκτρικής κατάστασης της καρδιάς  τη στιγμή που γίνεται. Καταγράφει τα μικρά ηλεκτρικά φορτία που παράγονται στην καρδιά μας μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία στα χέρια, στα πόδια και στο θώρακα. Συχνά διενεργείται ταυτόχρονα με το τεστ κόπωσης.

Είναι σημαντικό κάθε άνθρωπος να έχει ένα καρδιογράφημα προληπτικού ελέγχου γιατί δεν δείχνει μόνο την παρούσα κατάσταση, αλλά και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν στο παρελθόν και τη ροή των μικρών ηλεκτρικών φορτίων. Αυτό ισχύει για άνδρες άνω των 40 ετών ή γυναίκες άνω των 50. Εάν δεν έχουν προβλήματα υγείας, καλό είναι να το επαναλαμβάνουν κάθε 3 με 5 έτη και εάν έχουν προβλήματα, όπως κάπνισμα, διαβήτη, κ.α, να το επαναλαμβάνουν κάθε 2 έτη. Εάν έχουν άμεσους συγγενείς με προβλήματα καρδιάς, πρέπει να κάνουν τον πρώτο έλεγχο νωρίτερα.

Άτομα κάθε ηλικίας που αθλούνται, μη εξαιρουμένων των παιδιών και των εφήβων, πρέπει να κάνουν καρδιογράφημα, προκειμένου να αποκλείσουν την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια που είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ατόμου.

Το καρδιογράφημα γίνεται στην ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ  με την τοποθέτηση καλωδίων καταγραφής  ένα στον δεξιό καρπό, ένα στον αριστερό καρπό, ένα στον δεξιό αστράγαλο, ένα στον αριστερό αστράγαλο και έξι στο θώρακα γύρω από την καρδιά. Η αλληλουχία των γραφημάτων με βάση και την ταχύτητα που τρέχει το χαρτί, μας δίνει τη συχνότητα και το είδος του ρυθμού με τον οποίο πάλλεται η καρδιά.

Ο ιατρός διαβάζει τα σήματα του καρδιογραφήματος και εάν πρέπει ζητάει περαιτέρω καρδιολογικές εξετάσεις, ενημερώνοντας τον ασθενή που στη συνέχεια αποχωρεί. Πρόκειται για μια ταχεία, χωρίς καμία επιβάρυνση, σημαντική καρδιολογική εξέταση.

Νίκος Σαχπεκίδης