• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Ανοιχτό Ωοειδές Τρήμα

Το ανοιχτό ωοειδές τρήμα είναι ένα εμβρυϊκό υπόλειμμα  στο μεσοκολπικό διάφραγμα μεταξύ των δύο κόλπων της καρδιάς. Το μεσοκολπικό διάφραγμα είναι μια μεμβράνη που χωρίζει τον αριστερό από τον δεξιό κόλπο και αποτελείται από δύο  τμήματα, δύο «πέταλα» τα οποία μετά τη γέννηση, ενώνονται μεταξύ τους και κολλάνε, ώστε να απομονωθεί πλήρως  η αριστερή από τη δεξιά πλευρά της καρδιάς.

Ωστόσο, σε ένα 10%-15% των ατόμων διατηρείται ένα μικρό «τούνελ» κυκλοφορίας του αίματος ανάμεσα στα δύο «πέταλα» που διαφέρει ως προς το μέγεθος. Το «τούνελ» αυτό, ονομάζεται ανοιχτό ωοειδές τρήμα.

Σήμερα, επιστημονικά έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό εγκεφαλικών σε άτομα κάτω των 55-60 ετών με ανοιχτό ωοειδές τρήμα και χαλαρό μεσοκολπικό διάφραγμα. Για το σφράγισμα της επικοινωνίας αυτής, συνιστάται η διαδερμική καρδιολογική επέμβαση, με πολύ καλά αποτελέσματα για την ασφάλεια του ασθενούς και την αποφυγή εγκεφαλικών

Νίκος Σαχπεκίδης