• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εξετάσεις που διενεργούνται με την επιστημονική ευθύνη και επίβλεψη του Δρ. Νικόλαου Σαχπεκίδη, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και από άκρως εξειδικευμένους στην απεικονιστική διάγνωση, καρδιολόγους:

Υπερηχοκαρδιογραφία διαθωρακική
Υπερηχοκαρδιογραφία διοισοφάγεια
Υπερηχοκαρδιογράφημα triplex
Υπερηχοκαρδιογράφημα stress echo
Υπερηχογράφημα έγχρωμου Doppler
Βαθμολόγηση καρδιακού ασβεστίου
Αξονική τομογραφία καρδιάς
Μαγνητική τομογραφία καρδιάς (stress MRI)
Hλεκτροφυσιολογική μελέτη καρδιάς και δυνατότητα επείγουσας εμφύτευσης βηματοδοτών, απινιδωτών, αμφικοιλιακών συστημάτων.
Ενδοαυλικός υπέρηχος για ασθενείς με νόσο του στελέχους (κεντρικό αγγείο) της καρδιάς.
Νίκος Σαχπεκίδης