• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Χειρουργική Τριγλώχινας – Πνευμονικής Βαλβίδας

Τριγλώχινα βαλβίδα

Η πρώτη επιλογή στη χειρουργική της τριγλώχινας βαλβίδας είναι η επιδιόρθωση με βαλβιδοπλαστική, διότι έχει τα πλεονεκτήματα της αποφυγή της μακροχρόνιας χρήσης αντιπηκτικών, την καλύτερη ποιοτικά και μακροπρόθεσμη επιβίωση, μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών, και καλύτερη διατήρηση της καρδιακής λειτουργίας.

Η βαλβιδοπλαστική επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδας μπορεί να γίνει με τις εξής τεχνικές:

Την αντιμετώπιση της στένωσης με βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι.
Την αντιμετώπιση της στένωσης με τριγλωχινικόδακτυλίο.
Τον πλαστικό επανασχηματισμό των φύλλων της βαλβίδας.

Η αντικατάσταση της τριγλώχινας βαλβίδας διενεργείται  όταν η πλαστική αντιμετώπιση αποτύχει ή δεν είναι εφικτή για λόγους ανατομίας ή λειτουργικότητας.

Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται υπό γενική αναισθησία όπου διανοίγεται τομή 6 – 8 εκατοστών στη δεξιά πλευρά της θωρακικής χώρας. Εφαρμόζονται και εξελιγμένες θωρακοσκοπικές τεχνικές με τη διάνοιξης μικρής τομής από το κέντρο του στέρνου, εφόσον η ανατομική κατασκευή του ασθενούς το επιτρέπει. Η θωρακοσκοπική επέμβαση διαρκεί 3 έως 4 ώρες.

Στην ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ αναλόγως του περιστατικού, ο ιατρός ο ιατρός Δρ. Σαχπεκίδης, μπορεί να συστήσει και διαδερμική τεχνική για την επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδας με triclipστον αγγειογράφο, χωρίς καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Πνευμονική βαλβίδα

Στη χειρουργική αντιμετώπιση της πνευμονικής βαλβίδας ο καρδιοχειρουργός είτε διορθώνει τη βαλβίδα, είτε την αντικαθιστά με τεχνητή βαλβίδα με τις ίδιες τεχνικές που ισχύουν για όλες τις άλλες βαλβίδες.