• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Υπερλιπιδαιμία

Υπερλιπιδαιμία χαρακτηρίζεται η κατάσταση που περιλαμβάνει αύξηση των λιπών του αίματος, δηλαδή ολική χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, καλή και κακή χοληστερίνη. Η υπερλιπιδαιμία και ειδικά η υψηλή καλή χοληστερίνη (HDL) και η χαμηλή κακή χοληστερίνη (LDL) θεωρούνται παράγοντες για την αρτηριοσκλήρωση με συνέπεια τη στεφανιαία νόσο και των εγκεφαλικών επεισοδίων (καρδιαγγειακή νόσος CVD).

Χοληστερόλη

Το σώμα χρησιμοποιεί τη χοληστερόλη για να βοηθήσει στην οικοδόμηση των κυττάρων και την παραγωγή ορμονών. Εάν υπάρχει αυξημένη ποσότητα χοληστερόλης στο αίμα, τότε μπορεί να συσσωρευτεί κατά μήκος του εσωτερικού των αρτηριακών τοιχωμάτων, σχηματίζοντας αυτό που είναι γνωστό ως πλάκα. Μεγάλες ποσότητες πλάκας αυξάνουν τις πιθανότητές για καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

HDL χοληστερόλη («καλή» χοληστερόλη)

Η HDL χοληστερόλη (υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη) βοηθά στην απομάκρυνση λίπους από το σώμα, καθώς συνδέεται με το λίπος ενώ βρίσκεται στη κυκλοφορία του αίματος και κατόπιν  απορροφάται από το ήπαρ όπου τελικώς απορρίπτεται. Τα υψηλά επίπεδα της HDL χοληστερόλης μπορεί να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης καρδιακής νόσου ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

LDL χοληστερόλη («κακή» χοληστερόλη)

Η LDL χοληστερόλη (χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη) περιέχει κυρίως λίπος και μεταφέρει μόνο μια μικρή ποσότητα πρωτεΐνης  από το ήπαρ προς άλλα μέρη του σώματος.
Τα υψηλά επίπεδα της στο αίμα συνδέονται με την πιθανότητα  ανάπτυξης καρδιακής νόσου.

VLDL χοληστερόλης

Η VLDL χοληστερόλη (πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη) περιέχει πολύ λίγη πρωτεΐνη. Τα υψηλά της στο αίμα, μπορεί να προκαλέσουν τη συσσώρευσή της στις αρτηρίες οπότε και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τριγλυκερίδια

Τα τριγλυκερίδια είναι ένα είδος λίπους το οποίο χρησιμοποιείται από το σώμα για να αποθηκεύσει ενέργεια. Υπό κανονικές συνθήκες μόνο μικρές ποσότητες που ανιχνεύονται στο αίμα. Έχοντας υψηλό επίπεδο τριγλυκεριδίων μαζί με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης LDL μπορεί να αυξηθούν οι πιθανότητες για καρδιακή νόσο περισσότερο από όταν υπάρχουν μόνο υψηλά επίπεδα χοληστερόλης LDL.