• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Υπερηχογράφημα Stress Εcho

Το δυναμικό υπερηχογράφημα stressechoγίνεται με την καρδιά σε πίεση ώστε να χτυπά πιο δυνατά και πιο γρήγορα. Διενεργείται προκειμένου να ελεγχθεί ο ασθενής εάν πάσχει από στεφανιαία νόσο, για τη διερεύνηση της επιδείνωσης ασθενών με βαλβιδική νόσο, για την παρακολούθηση της κατάστασης ασθενών οι οποίοι έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε bypass ή σε αγγειοπλαστική και για τον έλεγχο ασθενών με μυοκαρδιοπάθεια. Τα ποσοστά διάγνωση των παραπάνω παθήσεων είναι πολύ υψηλά, αντίστοιχα του σπινθηρογραφήματος ή της μαγνητικής τομογραφίας, χωρίς όμως ιονίζουσα ακτινοβολία.

Η εξέταση γίνεται σε εργομετρικό ποδήλατο, ενώ ο καρδιολόγος ελέγχει υπερηχογραφικά την καρδιά και επεμβαίνει αμέσως εάν εμφανιστεί κάποια επιπλοκή. Η ένταση είναι σταδιακά αυξανόμενη ώστε να αυξηθούν βαθμιαία η αρτηριακή πίεση και οι καρδιακοί παλμοί ώστε εάν υπάρχει κάποια στένωση αρτηρίας, να εκδηλωθεί ως σύμπτωμα με καρδιογραφικές αλλαγές.

Εάν κρίνεται αναγκαίο για την ακρίβεια των εξετάσεων κάποιου ασθενή κατά τη διαδικασία stressecho, χορηγείται δοβουταμίνη ώστε να αυξηθεί η καρδιακή συχνότητα και μέσω των αυξημένων μεταβολικών αναγκών της καρδιάς να αποκαλυφθούν τυχόν διαταραχές στην κίνηση η στην πάχυνση των τοιχωμάτων της.

Νίκος Σαχπεκίδης