• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας

Η μεγάλη στένωση και η μεγάλη ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας αποτελούν ενδείξεις για την αντικατάστασή της.

Η κλασική επέμβαση γίνεται με μία τομή κατά μήκος του στέρνου, μήκους 25 περίπου εκατοστών, διευκολύνοντας τον καρδιοχειρουργό να έχει άμεση πρόσβαση στην καρδιά και στην αορτή. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο ασθενής βρίσκεται στο μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας. Γίνεται η αφαίρεση της φυσικής βαλβίδας και η αντικατάστασή της με μια προσθετική βαλβίδα με τη βοήθεια ραμμάτων. Η χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας διαρκεί από 3 έως 5 ώρες.

Η προσθετική βαλβίδα, που μπορεί να είναι βιολογική ή μηχανική. Στους νεότερους ασθενείς συνήθως προτείνεται η μηχανική αορτική βαλβίδα, ενώ στους ασθενείς σε μεγάλες ηλικίες, συνιστάται η βιολογική αορτική βαλβίδα η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι  δε χρειάζονται αντιπηκτική αγωγή, αλλά έχει μικρότερη διάρκεια ζωής.

Υπάρχουν και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας, που γίνονται ενδοσκοπικά με μικρή τομή ανάμεσα στα πλευρά και μία μικρή τομή στο θώρακα 6-7 εκατοστών. Τα πλεονεκτήματα της είναι η ταχύτερη επούλωση στέρνου, το καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα και ο λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος.

Η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας μπορεί να γίνει και με διαδερμικό τρόπο σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας και η οποία χαρακτηρίζεται ως ομάδα υψηλού κινδύνου, για να υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Στην ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ συζητάμε μαζί σας για την καλύτερη τεχνική και αυτήν επιλέγουμε να υλοποιήσουμε.

Νίκος Σαχπεκίδης