• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Προεγχειρητικός Έλεγχος

Η προεγχειρητική καρδιολογική εκτίμηση, αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια επέμβασης. Αναλόγως μάλιστα με την κατάσταση της καρδιάς, μπορεί να αλλάξει ακόμη και το θεραπευτικό πλάνο (όχι χειρουργείο, άλλη τεχνική κ.α) όχι μόνο για βαριές επεμβάσεις, αλλά και για χαμηλότερης επικινδυνότητας.

Πριν από οποιαδήποτε προγραμματισμένη επέμβαση, πραγματοποιήστε στην ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ έναν ολοκληρωμένο καρδιολογικό προεγχειρητικό έλεγχο. Στόχος του ελέγχου είναι να προσδιορίσει τον κίνδυνο εμφάνισης νοσηρότητας σχετιζόμενης με το είδος της χειρουργικής επέμβασης. Επιπροσθέτως, να διαγνώσει εγκαίρως όλους τους παράγοντες που χρήζουν προεγχειρητικής αντιμετώπισης, ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος νοσηρότητας και θνητότητας για τον ασθενή.

Ο πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει τη λήψη ατομικού ιστορικού του ασθενούς  και κλινική καρδιολογική εξέταση που θα δώσει πληροφορίες για τη διενέργεια ακόμη πιο εξειδικευμένων καρδιολογικών εξετάσεων, όπου και όταν χρειάζεται, προκειμένου η καρδιά να στηρίξει με βεβαιότητα τον ασθενή πριν από την επέμβαση ή να ληφθούν εγκαίρως προληπτικά μέτρα, για ένα ασφαλές καρδιολογικά, χειρουργείο.

Το καρδιογράφημα που διενεργείται πάντα σε νοσοκομεία και κλινικές ακριβώς πριν από την επέμβαση δεν αποτελεί ολοκληρωμένη καρδιολογική εξέταση, μπορεί να δώσει ελλιπή στοιχεία, να οδηγήσει σε αναβολή του προγραμματισμένου χειρουργείου που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, ή σε αιφνίδια σοβαρά προβλήματα (π.χ ανακοπή) κατά τη διαδικασία της επέμβασης.

Προνοήστε εγκαίρως. Η ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ σας φροντίζει.

Νίκος Σαχπεκίδης