• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Μυεκτομή

Η χειρουργική μυεκτομή (αφαίρεση του μυ της καρδιάς) είναι επέμβαση αντιμετώπισης της υπερτροφικής αποφρακτικής μυοκαρδιοπάθειας. Η επέμβαση γίνεται σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα, που ανθίστανται στη φαρμακευτική αγωγή, και στους οποίους η στένωση στον χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας προκαλεί απόφραξη της ροής του αίματος.

Η επέμβαση περιλαμβάνει την αφαίρεση ενός τμήματος του μυ της καρδιάς που έχει μεγάλη πάχυνση και εμποδίζει τη ροή του αίματος. Γίνεται μέσω του μεσοκοιλιακού  διαφράγματος, διευρύνοντας έτσι τον χώρο εξόδου και ανακουφίζοντας από την απόφραξη.

Οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι η επέμβαση Morrow κλασικά ή τροποποιημένα, που συχνά συνοδεύεται και με επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας και μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα καθώς ο ασθενής ανακουφίζεται από τα συμπτώματα.

Εναλλακτική θεραπεία είναι το χειρουργικό ablation με έγχυση μικρής ποσότητας αλκοολούχου διαλύματος σε ένα μικρό κλάδο της στεφανιαίας αρτηρίας που αρδεύει το ανώτερο τμήμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, καταστρέφοντας έτσι αυτό το τμήμα του μυοκαρδίου, προκαλώντας δηλαδή έμφραγμα και νέκρωση του μυοκαρδίου στην περιοχή με αποτέλεσμα την λέπτυνσή του.

Νίκος Σαχπεκίδης