• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Τραύμα Καρδιάς & Μεγάλων Αγγείων

Ο τραυματισμός της καρδιάς και η ρήξη μεγάλων αγγείων όπως της αορτής είναι από τις συχνότερες αιτίες θανάτου σε οδικά δυστυχήματα, πτώσεις και άλλα ατυχήματα, λόγω της αύξησης των πιέσεων εντός του αυλού της αορτής που προκαλεί απόσχιση και ρήξη του ζωτικού αυτού αγγείου.

Τα αμβλεία τραύματα της αορτής εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος της ρήξης του μεγάλου αυτού αγγείου. Οι τραυματισμοί αυτής της μορφής συμβαίνουν κυρίως σε νέους υγιείς ανθρώπους και συνοδεύονται από ψηλό ποσοστό θνητότητας.

Ο Καρδιο-θωρακοχειρουργός του ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα είτε για ανοικτή επέμβαση με διάνοιξη του θώρακα ή της κοιλιάς του ασθενούς, είτε για να σας συστήσει τη μέθοδο της ελάχιστα επεμβατικής αγγειακής επιδιόρθωσης με την τοποθέτηση ενός μικρού σωληνοειδούς μοσχεύματος (ενδομόσχευμα) εντός του αυλού της αορτής, αναλόγως της κατάστασης του ασθενούς.