• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς διενεργείται για την ακριβή απεικόνιση καρδιακών και των εξωκαρδιακων δομών αλλά και τον χαρακτηρισμό των καρδιακών ιστών.

Ενδείκνυται για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, για την εκτίμηση βαλβιδικών νόσων, μυοκαρδιοπαθειών και συγγενών καρδιοπαθειών.  Η εξέταση δεν επιβαρύνει με ακτινοβολία.

Η εξέταση γίνεται στον Μαγνητικό Τομογράφο και διαρκεί 45 – 60 λεπτά. Λαμβάνονται οι εικόνες της καρδιάς αρχικά, στη συνέχεια χορηγείται ενδοφλέβια το σκιαστικό και μετά λίγα 7 λεπτά λαμβάνονται νέες εικόνες τις καρδιάς. Με τον τρόπο αυτό καταγράφονται οι ουλές της καρδιάς, η έκταση και οι αιτίες που τις προκάλεσαν.

Την εξέταση «διαβάζει» εξειδικευμένος στην μαγνητική τομογραφία καρδιάς, καρδιολόγος.