• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Επιδιόρθωση Αορτικής Βαλβίδας

Όταν η αορτική βαλβίδα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει σωστά, έχουμε στένωση ή  ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας.

Εάν η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι μικρή, τότε είναι προτιμότερη η επιδιόρθωσή της  με βαλβιδοπλαστική και όχι η αντικατάστασή της, εκτός εάν δεν είναι εφικτή για λόγους ανατομίας ή λειτουργικότητας.

Η βαλβιδοπλαστική είναι η καλύτερη λύση για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της καρδιακής βαλβίδας. Γιατί ο ασθενής διατηρεί το δικό του φυσικό ιστό, τη δική του βαλβίδα, που είναι πιο ανθεκτική στις λοιμώξεις, ενώ στην περίπτωση που έχουμε αντικατάσταση με μηχανική βαλβίδα, τότε θα χρειασθεί αντιπηκτική φαρμακευτική αγωγή για το υπόλοιπο της ζωής του.

Αποφυγή χρήσης προσθετικής βαλβίδας
Αποφυγή αντιπηκτικών
Διατήρηση φυσικής βαλβίδας που δεν φθείρεται όπως οι βιολογικές
Μεγαλύτερη προστασία από ενδοκαρδίτιδες, θρομβοεμβολές
Καλύτερη καρδιακή λειτουργία μακροπρόθεσμα

Σε περιπτώσεις όπου η βαλβιδοπλαστική είναι αδύνατη, τότε η βαλβίδα πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο μέσω στερνοτομής όσο και θωρακοσκοπικά. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να τοποθετηθούν τόσο βιολογικές όσο και μηχανικές βαλβίδες.

Ο Καρδιο-Θωρακοχειρουργός Δρ. Νίκος Σαχπεκίδης, αναλαμβάνει την επιδιόρθωση τηςαορτικής ρίζας, σε αορτική ανεπάρκεια, με διατήρηση της βαλβίδας (επέμβαση David)

Νίκος Σαχπεκίδης