• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Αξονική Τομογραφία Καρδιάς

Η αξονική τομογραφία καρδιάς η οποία ονομάζεται και «αναίμακτη στεφανιογραφία» διότι δεν διενεργείται στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο αλλά στον αξονικό τομογράφο. Διενεργείται σε άτομα στα οποία είναι επιτακτικό να αποκλειστεί η στεφανιαία νόσος, καθώς το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ο εργαστηριακός έλεγχος και ο υπέρηχος δεν στάθηκε δυνατόν να αποκλείσουν την πιθανότητα απόφραξης κάποιας αρτηρίας της καρδιάς. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμη εξέταση, πριν από τις επεμβάσεις στις καρδιακές βαλβίδες.

Η αξονική καρδιογραφία, εκτός από την πληροφορία για πιθανή απόφραξη κάποιας αρτηρίας της καρδιάς, παρέχει πληροφορίες για το αθηρωματικό φορτίο του εξεταζόμενου και τον κίνδυνο να αναπτύξει ισχαιμική καρδιοπάθεια.

Το εξαιρετικό χαρακτηριστικό της εξέτασης είναι ότι σε αμφίβολες διαγνώσεις παρέχει απολύτως ακριβείς πληροφορίες εάν υπάρχει ή όχι απόφραξη μιας αρτηρίας.

Η εξέταση αντενδείκνυται  σε εγκύους και άτομα με νεφρική ανεπάρκεια.

Η εξέταση στον αξονικό τομογράφο διαρκεί 25- 30  λεπτά. Χορηγείται ιωδιούχο σκιαστικό.

Την εξέταση «διαβάζει» εξειδικευμένος στις αξονικές τομογραφίες Καρδιολόγος.