• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Χειρουργική Μιτροειδούς Βαλβίδας

Η χειρουργική των παθήσεων της μιτροειδούς βαλβίδας από τον καρδιοχειρουργό, γίνεται με δύο τρόπους:

Βαλβιδοπλαστική Επιδιόρθωση Μιτροειδούς Βαλβίδας

Με βαλβιδοπλαστική για την επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας, εφόσον το επιτρέπει η βαρύτητα των παθολογοανατομικών βλαβών του κάθε ασθενούς. Η τεχνική αυτή είναι προτιμότερη καθώς η μιτροειδής βαλβίδα παραμένει στη θέση της, διατηρώντας τη δομή της και τη λειτουργικότητα της.

Τα πλεονεκτήματα της επιδιόρθωσης  είναι η χαμηλή εγχειρητική θνητότητα, η χαμηλή μετεγχειρητική νοσηρότητα, ο μικρότερος κίνδυνος επιπλοκών στον ασθενή, η καλύτερη διατήρηση της καρδιακής λειτουργίας, η μακροπρόθεσμη επιβίωση του ασθενή, ενώ συνήθως δεν απαιτεί η μακροχρόνια λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων μετά την επέμβαση.

Αντικατάσταση Μιτροειδούς Βαλβίδας

Με αντικατάστασή της της μιτροειδούς βαλβίδας με βιολογική ή με μεταλλική βαλβίδα στις περιπτώσεις όπου η πλαστική δεν είναι εφικτή για λόγους ανατομίας ή λειτουργικότητας. Οι  βαλβίδες που χρησιμοποιούνται στην αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας, είναι οι βιολογικές και οι μηχανικές.

Στην ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ αναλόγως του περιστατικού, ο ιατρός ο ιατρός Δρ. Σαχπεκίδης, μπορεί να συστήσει και διαδερμική τεχνική για την επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας με mitraclip στον ψηφιακό αγγειογράφο, χωρίς καρδιοχειρουργική επέμβαση.