• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Επιδιόρθωση Τριγλώχινας Βαλβίδας – Triclip

Η διαδερμική επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδαςείναι η επέμβαση που επιλέγεται για ασθενείς με ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας οι οποίοι όμως λόγω ηλικίας ή άλλων συνοδών παθήσεων είναι υψηλού χειρουργικού κινδύνου που δεν ενδείκνυται να υποβληθούν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Στην Ελλάδα ξεκίνησε πολύ πρόσφατα η χρήση του ειδικού συστήματος για την επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδας, του Triclip, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο διεθνώς  για τη διαδερμική επέμβαση.

Μέσω ενός καθετήρα που οδηγείται στην τριγλώχινα βαλβίδα της καρδιάς με άριστη οπτικά εικόνα λόγω της παρακολούθησης μέσω ακτινοσκοπικού μηχανήματος,  επιτυγχάνεται η σύλληψη των δύο γλωχίνων και η μείωση της μεταξύ τους απόστασης με τη δημιουργία μίας  «γέφυρας» ιστού. Με τον τρόπο αυτό, αναίμακτα και ακίνδυνα πραγματοποιείται η επιδιόρθωση της βαλβίδας.

Νίκος Σαχπεκίδης