• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Κλινική Εξέταση – Check Up

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος (CheckUp) περιλαμβάνει:

Πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό
Συμπτώματα ειδικά στη διάρκεια προσπάθειας, οικογενειακό ιστορικό (γονείς ή αδερφοί με συγγενείς καρδιοπάθειες ή αιφνίδιο θάνατο, κ.α).
Κλινική εξέταση
Ακρόαση της καρδιάς και των πνευμόνων με καρδιολογικά ακουστικά για τον εντοπισμό φυσημάτων και ψιθύρων, ψηλάφηση του θώρακα για δυσμορφίες που προδίδουν συγγενείς καρδιοπάθειες, εξέταση των άκρων για εντοπισμό προβλημάτων στην κυκλοφορία του αίματος, ψηλάφηση καρωτίδων, κ.λπ. Γίνεται και χρήση οξύμετρου. Επίσης, ελέγχεται τούψος, το βάρος, ο σφυγμός.
Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών
Αποτελεί την βασική, πρωταρχική καρδιολογική εξέταση.
Υπέρηχος καρδιάς
προκειμένου ο Καρδιολόγος να παρακολουθήσει τη ροή του αίματος μέσα από τους θαλάμους της καρδιάς, τις καρδιακές βαλβίδες, και τα αιμοφόρα αγγεία.
Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
διότι εάν υπάρχει υπέρταση πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν ο εξεταζόμενος βρεθείσε κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Εάν η αρτηριακή πίεση είναι πολύ υψηλή, δίνονται οδηγίες για τον τρόπο ζωής και τη διατροφή, αλλά και φαρμακευτική αγωγή για τον έλεγχό της και την ελάττωση του κινδύνου εμφράγματος ή αγγειακού εγκεφαλικού. επεισοδίου.
Έλεγχος δυσλιπιδαιμίας
Η ύπαρξη υψηλής χοληστερόλης, αυξάνει την πιθανότητα εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού επεισοδίου.
Έλεγχος για αθηροσκλήρωση
Πρόκειται για λιπώδες υλικό, που ονομάζεται αθήρωμα, το οποίο συγκεντρώνεται στα τοιχώματα των αρτηριών, οδηγώντας στην στένωσή τους και στη μείωση της αιματικής ροής.

Από το σύνολο των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν κατά την εξέταση, ο Καρδιολόγος μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια πιο εξειδικευμένων εξετάσεων για τη λειτουργία της καρδιάς σας.