• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η καρδιοχειρουργική ή καρδιαγγειακή χειρουργική, είναι χειρουργική επέμβαση στην καρδιά ή σε μεγάλα αγγεία που εκτελούνται από Καρδιοχειρουργούς. Συχνά χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιπλοκών της ισχαιμικής καρδιοπάθειας (για παράδειγμα, με αορτοστεφανιαία παράκαμψη (μπαϊπάς) για τη διόρθωση των συγγενών καρδιακών παθήσεων ή για τη θεραπεία της βαλβιδικής καρδιακής νόσου από διάφορες αιτίες, συμπεριλαμβανομένης της ενδοκαρδίτιδας, της ρευματικής καρδιακής νόσου και της αθηροσκλήρωσης. Περιλαμβάνει επίσης τη μεταμόσχευση καρδιάς.

Μοναδικό σκοπό της καρδιοχειρουργικής μας ομάδας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων χειρουργικών υπηρεσιών με ασφάλεια και η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, παραμένοντας πάντοτε σε πλήρη ενημέρωση με όλες τις ιατρικές εξελίξεις στον τομέα.

saxpekidis-favicon

Επεμβάσεις που περιλαμβάνει η Καρδιοχειρουργική:

Αντικατάσταση αορτικής ρίζας με βαλβιδοφόρο μόσχευμα
Bιολογικό ή μηχανικό μόσχευμα και επανεμφύτευση των στεφανιαίων στομίων (επέμβαση Bentall)
Επιδιόρθωση αορτικής ρίζας, σε αορτική ανεπάρκεια, με διατήρηση της βαλβίδας (επέμβαση David)
Αποκατάσταση ανευρυσμάτων ανιούσης αορτής και αορτικού τόξου
Οξέα διαχωριστικά ανευρύσματα
Μυεκτομή για υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια με ή χωρίς συνοδό πλαστική της μιτροειδούς βαλβίδας (HOCM)
Χειρουργική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας με ή χωρίς τη χρήση συσκευών υποστήριξης της αριστερής ή της δεξιάς κοιλίας (LVAD ή RVAD)
Αποκατάσταση συγγενών ανωμαλιών σε ενήλικες
Χειρουργική αποκατάσταση κολπικής μαρμαρυγής (εγχείρηση MazelV)
Εκτομή καρδιακών όγκων (π.χ μυξώματα)
Εμφύτευση αορτικής βαλβίδας χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (διακορυφαία – TAVI)
Εμφύτευση Υποδορίου Holter
Αορτοστεφανιαιές παρακάμψεις
• Με ή χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (πάλλουσα καρδιά – offpump) • Χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων
Εμφύτευση βηματοδότη
Εμφύτευση απινιδωτή
Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη – απινιδωτή
Επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass)
Στεφανιαία Χειρουργική με την καρδιά πάλλουσα (bypass)
Σκελετινοποίηση και διαθερμία υπερήχων
Επεμβάσεις βαλβίδων: Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση
Ενδοσκοπικές επεμβάσεις
Τεχνητή καρδιά
Επεμβάσεις μεγάλων αγγείων (π.χ. ανευρύσματα)
Ενδοσκοπική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας
Ενδοσκοπική επιδιόρθωση τριγλώχινας βαλβίδας
Ενδοσκοπική σύγκλειση μεσοκολπικών επικοινωνιών
Διαδερμική αντικατάσταση βαλβίδων (TAVI και TMVR)
Υβριδική χειρουργική στεφανιαίων
Ενδαρτηρεκτομή πνευμονικής αρτηρίας για χρόνια θρομβοεμβολική νόσο
Ενδοσκοπική (διαμιτροειδική) μυεκτομή για υπερτροφική αποφρακτική μυκαρδιοπάθεια
Αντικατάσταση ή επιδιόρθωση καρδιακών βαλβίδων
• Αορτικής βαλβίδας • Μιτροειδούς βαλβίδας • Τριγλώχινος βαλβίδας
Νίκος Σαχπεκίδης