• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη Καρδιάς

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη ή ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος είναι μία ελάχιστα επεμβατική εξέταση, που σκοπό έχει να μελετήσει την λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς, να κάνει ακριβή διάγνωση των αρρυθμιών ή να εκτιμήσει τον κίνδυνο που έχει ένας ασθενής να εμφανίσει μελλοντικά κακοήθεις αρρυθμίες.

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη γίνεται σε ασθενείς με λιποθυμικά επεισόδια ή συγκοπή, προκειμένου να ληφθεί απόφαση εάν πρέπει να γίνει εμφύτευση βηματοδότη. Επίσης, για να εξακριβωθεί ο μηχανισμός της ταχυκαρδίας και η εστία προέλευσής του, στοιχεία που θα οδηγήσουν εν συνεχεία στην θεραπεία της. Σε κάποιες περιπτώσεις η πρόκληση κακοήθων κοιλιακών ταχυαρρυθμιών μπορεί να οδηγήσει στην απόφαση για εμφύτευση απινιδωτικών συστημάτων.

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη γίνεται σεηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο Καρδιολογικής Κλινικής. Απαιτείται μόνο τοπική αναισθησία για να γίνουν οι απλές παρακεντήσεις στις μηριαίες φλέβες που βρίσκονται στα άνω όρια των μηρών. Δια μέσου αυτών των παρακεντήσεων εισάγονται στο φλεβικό δίκτυο οι διαγνωστικοί καθετήρες (λεπτά εύκαμπτα καλώδια) και οδηγούνται στο εσωτερικό της καρδιάς. Καθένας απ’ αυτούς τους καθετήρες τοποθετείται σε ειδικές θέσεις, πχ στον δεξιό κόλπο, στη δεξιά κοιλία, στο σημείο απ’ όπου διέρχεται το δεμάτιο του His και εντός του στεφανιαίου κόλπου, μιας καρδιακής φλέβας που βρίσκεται ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία. Οι καθετήρες, αφού τοποθετηθούν στα σημεία αυτά, συνδέονται με το καταγραφικό σύστημα με την βοήθεια του οποίου γίνεται η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας από κάθε θέση.

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη έχει διάρκεια 15-30 λεπτά εκτός εάν συνδυάζεται με κατάλυση καθετήρα. Είναι μία ιδιαίτερα ασφαλής εξέταση σε Καρδιολογικά Κέντρα με αντίστοιχα Τμήματα και μεγάλη εμπειρία.