• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Επιδιόρθωση Μιτροειδούς Βαλβίδας – Mitraclip

Η θεραπεία της σοβαρής ανεπάρκειας της μιτροειδούς είναι χειρουργική, όταν όμως αυτό το επιτρέπει η γενική κατάσταση του ασθενούς.

Σε περιπτώσεις όπου η κατάσταση του ασθενούς δεν το επιτρέπει, η πλέον εξελιγμένη τεχνική είναι αυτή της διαδερμικής επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας με τον μηχανισμό Mitraclip και διενεργείται από επεμβατικό Καρδιολόγο σε συνεργασία με καρδιοχειρουργό.

Η διαδερμική επιδιόρθωση με mitraclipείναι ό,τι πιο σύγχρονο εφαρμόζεται διεθνώς, στην αντιμετώπιση της λειτουργικής ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας.

Το Mitraclip, είναι συνδετικό υλικό που μοιάζει με δύο πολύ μικρά μανταλάκια τα οποία συλλαμβάνουν και συν- πλησιάζουν τις δύο γλωχίνες (φύλλα) της μιτροειδούς βαλβίδας, ελαχιστοποιώντας την ανεπάρκεια.

Η επέμβαση διαρκεί από 30΄ έως 2 ώρες, ανάλογα με την ανατομία του κάθε ασθενούς.

Η επέμβαση τοποθέτησης του Mitralclip διενεργείται με οδό πρόσβασης την δεξιά μηριαία φλέβα. Ο καθετήρας με το Mitralclip προωθείται διαμέσου της κάτω κοίλης φλέβας στο δεξιό κόλπο. Στη συνέχεια περνάει ο καθετήρας διαμέσου του μεσοκολπικού διαφράγματος από τον δεξιό καρδιακό κόλπο στον αριστερό κόλπο της καρδιάς.

Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή ακτινοσκοπικό και υπερηχογραφικό έλεγχο. Έτσι προωθείται η συσκευή πίσω από τη μιτροειδή βαλβίδα και τοποθετείται το εμφύτευμα (Mitralclip) στα χείλη της μιτροειδούς βαλβίδας. Αυτό συμβαίνει υπό την συνεχή καθοδήγηση μέσω τρισδιάστατης διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας.

Νίκος Σαχπεκίδης