• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου

Η καρδιακή προσβολή ή έμφραγμα του μυοκαρδίου, είναι η νέκρωση ενός τμήματος της καρδιάς από απότομη διακοπή της αιμάτωσης του εξ’ αιτίας της ξαφνικής, πλήρους έμφραξης της στεφανιαίας αρτηρίας, που του δίνει αίμα. Αυτό συμβαίνει όταν μπλοκάρεται η ροή του αίματος προς την καρδιά από πλάκα που έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό των στεφανιαίων αρτηριών οι οποίες τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά. Αν κάποιο από τα λιπαρά αποθέματα σπάσει, το σώμα προσπαθεί να το διορθώσει με τη δημιουργία ενός θρόμβου αίματος γύρω από αυτό. Ο θρόμβος μπορεί να μπλοκάρει την αρτηρία, εμποδίζοντας τη ροή του αίματος και του οξυγόνου στην καρδιά. Χωρίς το αίμα και το οξυγόνο που μεταφέρει, ένα μέρος της καρδιάς αρχίζει να νεκρώνει.

Το έμφραγμα αρχίζει τριάντα περίπου λεπτά μετά την πλήρη έμφραξη της αρτηρίας και ολοκληρώνεται αρκετές ώρες αργότερα.

Η άμεση αποκατάσταση της ροής του αίματος στην υπεύθυνη στεφανιαία αρτηρία σώζει την καρδιά είτε επιτευχθεί με χορήγηση ειδικών φαρμάκων που διαλύουν το θρόμβο (θρομβολυτική θεραπεία) είτε με επείγουσα αγγειοπλαστική στην αποφραγμένη αρτηρία.

Η θρομβολυτική θεραπεία έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε νοσηλευτική μονάδα. Το μειονέκτημα της θρομβολυτικής θεραπείας είναι ότι υστερεί στα ποσοστά διάνοιξης της αρτηρίας (70% περίπου σε σύγκριση με 95% στην αγγειοπλαστική), ενώ παράλληλα οδηγεί σε μια γενική πτώση της πηκτικότητας του αίματος και προκαλεί συχνότερα αιμορραγίες, όπως γαστρορραγία ή εγκεφαλική αιμορραγία.

Η επείγουσα αγγειοπλαστική διενεργείται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα. Θα πρέπει να υποβληθείτε αμέσως σε:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα που μπορεί να ανιχνεύσει σημάδια κακής ροής του αίματος, βλάβης του μυοκαρδίου, μη φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς και άλλα καρδιακά προβλήματα.
  • Εξετάσεις αίματος, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων που δείχνουν αν τα καρδιακά ένζυμα είναι υψηλά.

Εάν οι εξετάσεις δείχνουν ότι μπορεί να έχετε υποστεί καρδιακή προσβολή, θα υποβληθείτε σε στεφανιογραφία, προκειμένου να μην υποστείτε μια ακόμη πιο έντονη καρδιακή προσβολή. Εάν δείξει ότι μια αρτηρία είναι μπλοκαρισμένη, θα υποβληθείτε αμέσως σε αγγειοπλαστική για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου προκειμένου να γίνει διάσωση μεγαλύτερης έκτασης της καρδιάς ώστε να αποφευχθούν οι επιπλοκές της νέκρωσης του μυοκαρδίου σε μια πολύ μεγάλη έκταση.

Νίκος Σαχπεκίδης