• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Τεστ Κοπώσεως

Το τεστ κοπώσεως γίνεται στον κυλιόμενο διάδρομο του ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ, ταυτόχρονα με το ηλεκτροκαρδιογράφημα παρακολούθηση της καρδιάς. Ενώ ο εξεταζόμενος περπατά, καταγράφεται η αρτηριακή πίεση, η καρδιακή συχνότητα και αξιολογούνται τα συμπτώματα τα οποία τυχόν αναφέρει. Ο ιατρός βρίσκεται συνεχώς δίπλα του για να διακόψει την δοκιμασία εάν απαιτείται

Το τεστ κοπώσεως καθορίζεται η λειτουργική ικανότητα ενός ατόμου στην άσκηση και αποτελεί την πρώτη εξέταση για τη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου, δηλ. στενώσεων στις αρτηρίες της καρδιάς.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να προσέλθει με άδειο στομάχι και άνετα ρούχα. Ξεντύνεται από την μέση και πάνω προκειμένου να εφαρμοστούν τα ηλεκτρόδια του καρδιογραφήματος. Μετράται η αρτηριακή πίεση και στην συνέχεια ανεβαίνει στον διάδρομο.

Ο ασθενής ενημερώνεται για τα συμπεράσματα της εξέτασης από τον καρδιολόγο.

Νίκος Σαχπεκίδης