• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

Η διάγνωση των παθήσεων του θώρακα και των πνευμόνων, γίνεται με απλές αλλά και άκρως εξειδικευμένες εξετάσεις, ανάλογα με τα αρχικά ευρήματα. Στόχος των εξετάσεων,  να οδηγήσουν σε ένα απολύτως ακριβές αποτέλεσμα, ικανό να κατευθύνει τον θωρακοχειρουργό στη θεραπεία τους με εξειδικευμένες κατά περίπτωση, τεχνικές.

Οι εξετάσεις θώρακος είναι:

Ακτινογραφία θώρακος
για τη διάγνωση στο 70% περίπου των νοσολογικών καταστάσεων που υπάρχουν στους πνεύμονες και γενικότερα στον θώρακα.
Αξονική τομογραφία θώρακος
προκειμένου να διερευνηθούν παθήσεις στο μεσοθωράκιο, νοσολογικές οντότητες που βρίσκονται πίσω από την καρδιά που δεν μπορεί εύκολα να αναδείξει η ακτινογραφία θώρακος, νοσολογικές οντότητες μικρότερες του ενός εκατοστού, ευρήματα σε σχέση με βρόγχους, το τοίχωμα κλπ.
Μαγνητική τομογραφία μεσοθωρακίου
στην οποία αποτυπώνονται τα μεγάλα αγγεία του μεσοθωρακίου, οι μαλακοί ιστοί και οι λεμφαδένες που υπάρχουν στην περιοχή.
Βρογχοσκόπηση στους πνεύμονες
Διενεργείται με εύκαμπτο όργανο (βρογχοσκόπιο) και είναι πολύτιμη για τον έλεγχο όγκων.
Παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο
για τους περιφερικούς όγκους του πνεύμονα που δεν μπορεί να τους προσεγγίσει η βρογχοσκόπηση και πρέπει να γίνει βιοψία εφόσον έχουμε υποψία όγκου.
Νίκος Σαχπεκίδης