• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Holter Πίεσης

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι σημαντική εξέταση διότι εάν υπάρχει υπέρταση πρέπει να ρυθμιστεί, καθώς συνδέεται με την εμφάνιση του εγκεφαλικού και της στεφανιαίας νόσου.

Στην ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ  διενεργείται η εξέταση καταγραφής της αρτηριακής πίεσης για 24 ώρες, με την τοποθέτηση στον εξεταζόμενο ενός holter πίεσης, δηλαδή ενός φορητού ηλεκτρονικού πιεσόμετρου. Αυτό μετράει αυτόματα και καταγράφει την αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, διότι συνήθως εμφανίζει διακυμάνσεις.

Το holter τυλίγεται στο μπράτσο του ασθενούς και συνδέεται με μια πολύ μικρή συσκευή που τοποθετείται στη ζώνη ή κρεμιέται στον ώμο. Μετράει αυτόματα την πίεση κάθε 15-30 λεπτά την ημέρα και κάθε 60 λεπτά τη νύχτα.

Τα αποτελέσματα της καταγραφής μελετώνται από τον καρδιολόγο την επόμενη ημέρα κατά την οποία ο εξεταζόμενος μεταβαίνει για την αφαίρεση της συσκευής.