• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ

Η ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ έχει στον επίκεντρό της την εξυπηρέτηση του ασθενούς.

Οι ιατροί μας συνταγογραφούν όλα τα φάρμακα που εμπίπτουν στην κατηγορία της Καρδιολογίας. Εάν είναι χρόνια η πάθηση και επαναλαμβανόμενη η συνταγογράφηση, μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως μετά από συνεννόηση.

Επίσης, εκδίδουν παραπεμπτικά καρδιολογικών εξετάσεων, εργαστηριακών εξετάσεων (αιματολογικές), απεικονιστικών εξετάσεων καρδιάς και θώρακος.

Επίσης, σε συνθήκες προστασίας από την πανδημία, αλλά και γενικότερα για την εξυπηρέτηση των ασθενών μας, εφαρμόζουμε το σύστημα της online συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών εξετάσεων.

Ρωτήστε μας πώς μπορούμε να αποστείλουμε με email τη συνταγή σας σε συνεργαζόμενο με την ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ φαρμακείο, ώστε να περάσετε να πάρετε απευθείας τα φάρμακά σας. Χωρίς να ψάχνετε τη συνταγή, χωρίς ταλαιπωρία, με άμεση εξυπηρέτηση και χωρίς συνωστισμό σε συνθήκες κορονοϊου.

Το ίδιο ισχύει και για το παραπεμπτικό εξετάσεων, εφόσον επισκεφθείτε συνεργαζόμενο με την ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ Διαγνωστικό Κέντρο. Μπορείτε να μας στείλετε με email, το email του Φαρμακείου ή του Διαγνωστικού Κέντρου με το οποίο εσείς συνεργάζεστε, για την αποστολή τους, σε περίπτωση που έχετε ήδη κάνει online συνταγογράφηση.