• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Έλεγχος Βηματοδότη – Απινιδωτή

Έλεγχος βηματοδότη και απινιδωτή στην ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ

Στην ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ, φροντίζουμε τους ασθενείς μας: Καταγράφουμε πότε θα πρέπει να υποβληθούν σε επανέλεγχο βηματοδότη ή απινιδωτή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις εταιρίες και ειδοποιούμε για κάθε ασθενή, τη συγκεκριμένη εταιρία της συσκευής ώστε να μας στείλει αντιπρόσωπό της για τον έλεγχο, στο Ιατρείο μας. Ενημερώνουμε για τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, μετά από συνεννόηση με τον ασθενή. Δίνουμε τέλος στην ταλαιπωρία σας για τον επανέλεγχο!

Έλεγχος βηματοδότη

Μετά την εμφύτευση βηματοδότη, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τον έλεγχο της καλής λειτουργίας της συσκευής. Η εξέταση παρακολούθησης γίνεται κάθε 6 – 12 μήνες με τη βοήθεια ειδικών προγραμματιστών. Η διάρκεια του ελέγχου κυμαίνεται από 20 έως 30 λεπτά.

Σκοπός της περιοδικής εξέτασης είναι:

  • Ο έλεγχος της μπαταρίας του βηματοδότη.
  • Η εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του βηματοδοτικού συστήματος.
  • Η ανάσυρση πιθανών επεισοδίων ταχυαρρυθμίας (κολπικής μαρμαρυγής) από τη μνήμη της συσκευής.

Έλεγχος απινιδωτή

Μετά την εμφύτευση απινιδωτικού συστήματος, ο ασθενής υποβάλλεται σε περιοδική, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, παρακολούθηση του απινιδωτικού συστήματος. Η εξέταση παρακολούθησης γίνεται κάθε 6 μήνες με τη βοήθεια ειδικών προγραμματιστών. Η διάρκεια του ελέγχου κυμαίνεται από 20 έως 30 λεπτά.

Σκοπός της περιοδικής εξέτασης είναι:

  • Ο έλεγχος της μπαταρίας του απινιδωτή
  • Η εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του απινιδωτικού συστήματος.
  • Ο έλεγχος των επεισοδίων ταχυαρρυθμίας που έχει παρουσιάσει ο ασθενής, με βάση την καταγραφή του απινιδωτή.
  • Η ανίχνευση των θεραπειών που έχει λάβει ο ασθενής (εκφορτίσεις και επεισόδια αντιταχυκαρδικής βηματοδότησης).