• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης αντιμετώπισης του ασθενούς. Τον στηρίζει και τον εξυπηρετεί.

Η χρήση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη μηχανογράφηση του ιατρικού φακέλου και τη διαχείριση των ιατρικών πληροφοριών που αφορούν στον ασθενή, έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο άσκησης της ιατρικής σήμερα. Εφαρμόζεται στις μεγαλύτερες Κλινικές και Ιατρικά κέντρα διεθνώς, προς όφελος του ασθενούς και με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά του ιατρικά δεδομένα.

Στην ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ δημιουργούμε προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ασθενή μας, προκειμένου, πρωτίστως να ανταποκριθούμε στις δικές του ανάγκες και ιδιαίτερα σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου η υπηρεσία μας αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τον ίδιο. Για το σκοπό αυτό, σε δικό του server έχει ανεβάσει όλους τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών του.

Κατά την προσέλευσή του στο Ιατρείο μας, ο ασθενής λαμβάνει την προσωπική του κάρτα με ένα μοναδικό QR code που ενεργοποιείται από τον ίδιο όταν τη «σκανάρει» για  να δει στον υπολογιστή του όλα τα αρχεία των εξετάσεών του ή για να τα δείξει σε άλλο ιατρό χωρίς αμφιβολίες εάν κάτι σημαντικό έχει ξεχάσει. Οι πληροφορίες είναι πολύτιμες εάν πρέπει να νοσηλευτεί και ιδιαίτερα εάν έχει επείγον πρόβλημα.

Ο Ιατρός της ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗΣ κάθε φορά που ο ασθενής επικοινωνεί μαζί του είτε με επίσκεψη στο Ιατρείο είτε τηλεφωνικά ή online, έχει στον υπολογιστή του όλες εκείνες τις χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα του δώσουν πολύ καλύτερη εικόνα της εξέλιξης της νόσου. Δεν θα γίνουν λάθη σε φάρμακα, δεν θα χρειάζεται να ψάχνει ο ασθενής κάθε φορά παλιές εξετάσεις ή πορίσματα για να τα προσκομίσει.

Μάλιστα, σε περίπτωση που ο ασθενής βρίσκεται στο εξωτερικό και νοσηλευτεί ή πρέπει να επισκεφθεί επειγόντως ιατρό, μπορούμε για τις συγκεκριμένες ανάγκες να μεταφράσουμε και να αποστείλουμε ηλεκτρονικά σε άλλη διεθνή γλώσσα τις αναγκαίες πληροφορίες από τον ιατρικό φάκελο, χάρη στην υπηρεσία για τους διεθνείς ασθενείς που διαθέτουμε.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο που αποτελεί το σημείο αναφοράς του κάθε ασθενούς, περιλαμβάνονται:

  • Όλες οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό που συμπλήρωσε ο ίδιος. Γι΄ αυτό το έχουμε αναρτήσει, είναι τόσο αναλυτικό και σας καλούμε να το συμπληρώσετε πριν προσέλθετε για εξέταση. Όταν έρθετε στο Ιατρείο, το υπογράφετε ώστε να είναι νόμιμη η ένταξή του στον ιατρικό σας φάκελο, σύμφωνα με τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα.
  • Τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης από τον ιατρό μας.
  • Αποτελέσματα εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων, ηλεκτροκαρδιογράφημα, κ.α
  • Τα φάρμακα, οι αλλεργίες
  • Προηγούμενες νοσηλείες και επεμβάσεις
  • Οδηγίες θεραπείας, διαγνώσεις, παραπεμπτικά με ειδικές οδηγίες
  • Καταγραφή της πορείας της νόσου και των διατυπωμένων προφορικά απόψεων όσον αφορά στη διαφορική διάγνωση, τη θεραπευτική στρατηγική και την περαιτέρω παρακολούθηση και συμπληρωματική θεραπεία.

Ο άρτια διαμορφωμένος ιατρικός φάκελος διευκολύνει την πρόσβαση στο μέλλον οποιουδήποτε ιατρού που εμπλέκεται στην παρακολούθηση και τη θεραπεία του ασθενή.

Νίκος Σαχπεκίδης