• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

By Pass (Πάλλουσα Καρδιά – Off Pump)

Η χειρουργική επέμβαση Bypass ή αλλιώς, αορτοστεφανιαία παράκαμψη, είναι μία καρδιοχειρουργική επέμβαση που διενεργείται για την αντιμετώπιση των βλαβών που δημιουργεί η στεφανιαία νόσος, ώστε να διευκολυνθεί η ροής του αίματος στις αρτηρίες, πού αιματώνουν το μυ της καρδιάς.

Είναι μία σημαντική επέμβαση που συνήθως επιλέγεται εάν περισσότερες από μία στεφανιαία αρτηρία είναι στενεμένες και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με την αγγειοπλαστική ή η σε περίπτωση που διενεργήθηκε αγγειοπλαστική και δεν διευρύνθηκε επαρκώς η αρτηρία ή όταν συνυπάρχει κάποια νόσος σε καρδιακή βαλβίδα. Στόχος της επέμβασης είναι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία αίματος στον καρδιακό μυ.

Κατά την αορτοστεφανιαία παράκαμψη χρησιμοποιούνται τμήματα από τα αγγεία των ποδιών, των χεριών, της κοιλιάς ( γαστροεπιπλοϊκή αρτηρία ), του θώρακα (έσω μαστικές αρτηρίες) και τα οποία λειτουργούν ως μοσχεύματα. Για την αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass) λαμβάνονται υγιείς αρτηρίες και συνδέονται με τις γηγενείς αρτηρίες της καρδιάς παρακάμπτοντας το σημείο της στένωσης.

Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass) επιτυγχάνεται είτε με τη μέθοδο της εξωσωματικής κυκλοφορίας είτε με την τεχνική της πάλλουσας καρδιάς. Ο καρδιοχειρουργός ανοίγει στη μέση του στέρνου τομή 20 – 25 εκατοστών αποκτώντας έτσι άμεση πρόσβαση στην καρδιά.

Με εξωσωματική κυκλοφορία

Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη με εξωσωματική κυκλοφορία, είναι αυτή όπου ο  καρδιοχειρουργός χειρουργεί μία καρδιά που δεν πάλλεται. Αν ακολουθήσει τη μέθοδο της εξωσωματικής κυκλοφορίας, διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της καρδιάς χρησιμοποιώντας ειδική συσκευή για την οξυγόνωση του αίματος και η οποία υποκαθιστά στην ουσία τη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων.

Η επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης γίνεται σε συνθήκες γενικής αναισθησία και ο χρόνος διενέργειας της ανέρχεται σε 4 έως 6 ώρες και αυτό καθορίζεται από το βαθμό δυσκολίας του κάθε περιστατικού.

Με πάλλουσα καρδιά

Αν ακολουθηθεί η τεχνική της πάλλουσας καρδιάς, τότε η εμφύτευση των μοσχευμάτων γίνεται με την καρδιά σε λειτουργία. Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη περιλαμβάνει διάνοιξη του στέρνου, όμως η καρδιά δεν σταματάει να πάλλεται, οπότε δεν χρησιμοποιείται το μηχάνημα της εξωσωματικής κυκλοφορίας. Η επέμβαση έχει λιγότερες επιπλοκές για τον ασθενή και συντομότερο χρόνο ανάρρωσης και θεωρείται καλύτερη για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας ή με συνοδά προβλήματα.

Ωστόσο, η επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής, γίνεται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή, ανάλογα με την κατάσταση της καρδιάς του.

Ο υπεύθυνος της ΚΑΡΔΙΟ-ΙΑΣΗ, Δρ. Νίκος Σαχπεκίδης, εαν υπάρχουν τρείς ή περισσότερες φραγμένες στεφανιαίες αρτηρίες θα συστήσει χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με μόσχευμα(CABG). Εάν όμως υπάρχουν δύο αρτηρίες φραγμένες και καμία από αυτές δεν είναι στην αριστερή κύρια αρτηρία του ασθενούς, η επιλογή τρόπου αντιμετώπισης γίνεται, λαμβάνοντας υπόψιν και άλλους παράγοντες όπως τα μακροπρόθεσμα οφέλη. Αναλόγως του προβλήματος για τον κάθε ασθενή, μπορεί να συστήσει καρδιοχειρουργική επέμβαση ή αγγειοπλαστική. Στόχος είναι η βέλτιστη θεραπεία για τον ασθενή και όχι «πελάτη».