• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η θωρακοσκοπική χειρουργική αποτελεί μία τεχνική που εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια με πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της μεθόδου είναι η εξασφάλιση μικρότερου χρόνου νοσηλείας, μειωμένου πόνου και γρήγορης μετεγχειρητικής αποκατάστασης, γεγονός που μειώνει κατά πολύ το κόστος νοσηλείας.

Διαδικασία

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο εξειδικευμένος θωρακοχειρουργός χρησιμοποιεί μια ειδική κάμερα που δίνει τη δυνατότητα μεγέθυνσης έως και 15 φορές. Η τεχνολογία αυτή δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα της απόλυτης ακρίβειας  στις κινήσεις, πετυχαίνοντας έτσι τον ελάχιστο δυνατό τραυματισμό των ιστών και συνεπώς κατά πολύ μικρότερη κάκωση και αιμορραγία.

Αντίθετα με τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, η θωρακοσκοπική χειρουργική μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκών που σχετίζονται με τη δημιουργία μολύνσεων και προβλημάτων επούλωσης. Σημαντικά μειωμένες είναι επίσης και οι αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές λόγω της ταχείας κινητοποίησης των ασθενών, πετυχαίνοντας τελικά απόλυτη εφαρμογή των αρχών της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στις θωρακοχειρουργικές παθήσεις, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου αποτελεσματικά και με τη χρήση του χειρουργικού Robot.

saxpekidis-favicon

Επεμβάσεις που περιλαμβάνει η Θωρακοσκοπική Χειρουργική:

Λοβεκτομή, Διλοβεκτομή, Πνευμονεκτομή
Βιοψίες όγκων πνεύμονα, μεσοθωρακίου, υπεζωκότα
Τμηματεκτομή πνεύμονα
Θυμεκτομή
Μεταστασεκτομή
Αφαίρεση όγκων θωρακικού τοιχώματος και μεσοθωρακίου
Εκτομή κύστεων
Εκτομή λεμφαδένων μεσοθωρακίου
Απολίνωση θωρακικού πόρου
Χειρουργική απομείωσης όγκου πνεύμονα
Παροχέτευση εμπυήματος, αποφλοίωση πνεύμονα
Παροχέτευση μεσοθωρακίτιδας
Παροχέτευση αιμοθώρακα
Πλευροδεσία
Αποκατάσταση ή πτύχωση διαφράγματος
Θερμική εξάχνωση (ablation) των ανεγχείρητων όγκων του πνεύμονα με MicroWave κύματα
Χημικό ablation παρασυμπαθητικού – Συμπαθεκτομή
Περικαρδιο-υπεζωκοτικό παράθυρο