• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Ενδοαυλικός Υπέρηχος

Ο ενδοαυλικός υπέρηχος διενεργείται σε ασθενείς με νόσο του στελέχους (κεντρικό αγγείο) της καρδιάς για την εκτίμηση των αρτηριών και των στενώσεων της καρδιάς, παρέχοντας εικόνα εκ των έσω.  Έχει διαγνωστικό αλλά και επεμβατικό χαρακτήρα σε περίπτωση που απαιτηθεί να τοποθετηθεί ενδοαυλικόstent.

Η εξέταση γίνεται διαδερμικάόπως η στεφανιογραφία στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Κλινικής. Γίνεται με τοπική αναισθησία και διαρκεί 5-10 λεπτά.

Από την εξέταση προκύπτει η ακριβής γεωγραφία και γεωμετρία του αγγείου, πληροφορίες απολύτως αναγκαίες για να επιλεγεί το σωστό μέγεθος και το είδος του stent που θα τοποθετηθεί. Επίσης, καταγράφει εάν υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες του αγγείου, ώστε να τοποθετηθεί σωστά και εκεί ακριβώς που πρέπει, το stent.