• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Υπερηχογράφημα Έγχρωμου Doppler

Το υπερηχοκαρδιογράφημα έγχρωμου Doppler(Dopplerechocardiogram) γίνεται προκειμένου ο Καρδιολόγος να παρακολουθήσει τη ροή του αίματος μέσα από τους θαλάμους της καρδιάς, τις καρδιακές βαλβίδες, και τα αιμοφόρα αγγεία.

Η κίνηση του αίματος αντανακλά ως  ηχώ τα ηχητικά κύματα στο αισθητήριο όργανο. Ο υπολογιστής του υπερηχογράφου μετρά την κατεύθυνση και την ταχύτητα του αίματος που ρέει μέσα από την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.