• 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
  • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • 23414 01104
  • 6945 743325

Θωρακοχειρουργική

Η Θωρακοχειρουργική είναι η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με όλα τα τμήματα του θώρακα και περιλαμβάνει την καρδιά, τους πνεύμονες, το μεσοθωράκιο (χώρος στη μεσότητα του θώρακα που περιλαμβάνει εκτός από λεμφαδένες, μεγάλα αγγεία και όργανα, όπως ο θύμος αδένας), τον υπεζοκότα (μια μεμβράνη που καλύπτει τους πνεύμονες και το τοίχωμα), τις πλευρές και τους μυς καθώς και το διάφραγμα.

Ο Θωρακοχειρουργός σήμερα ασχολείται με τις συγγενείς, τις καλοήθεις και τις κακοήθεις παθήσεις των οργάνων του θώρακα. Ο ρόλος του μπορεί να είναι είτε διαγνωστικός, θεραπευτικός, είτε παρηγορικός (βοηθώντας στην αύξηση του χρόνου και της ποιότητας της ζωής των τελικού σταδίου ασθενών).

Ο χειρουργικές επεμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο της Θωρακοχειρουργικής, διενεργούνται σε χειρουργική αίθουσα κλινικής, είτε με ανοιχτή τομή στο θώρακα  (Στερνοτομή), είτε με ελάχιστα επεμβατικής τεχνικές της θωρακοσκοπικής χειρουργικής.

saxpekidis-favicon

Οι θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούμε, είναι :

Λοβεκτομή, Διλοβεκτομή, Πνευμονεκτομή
Βρογχοπλαστικές επεμβάσεις
Βιοψίες όγκων πνεύμονα, μεσοθωρακίου, υπεζωκότα
Βιοψίες λεμφαδένων
Τμηματεκτομή πνεύμονα (άτυπη ή ανατομική)
Θυμεκτομή
Μεταστασεκτομή
Ανοιχτή θωρακοστομία
Αφαίρεση όγκων θωρακικού τοιχώματος και μεσοθωρακίου
Εκτομή κύστεων – Εκτομή εχινόκοκκου κύστης
Εκτομή λεμφαδένων μεσοθωρακίου
Απολίνωση θωρακικού πόρου
Lung Volume Reduction Surgery
Παροχέτευση εμπυήματος, αποφλοίωση πνεύμονα
Πλευροδεσία για πνευμοθώρακα ή κακοήθη πλευριτική συλλογή
Αποκατάσταση ή πτύχωση διαφράγματος
Αποκατάσταση δυσμορφιών στέρνου ή θωρακικού τοιχώματος
Μεσοθωρακοσκοπηση
Θωρακοσκόπιση με τοπική αναισθησία
Τοποθέτηση συσκευής τεχνητού πνεύμονα
Βρογχοσκοπική τοποθέτηση βαλβίδων για Lung Volume Reduction Surgery
Θερμική εξάχνωση (ablation) των ανεγχείρητων όγκων του πνεύμονα με MicroWave κύματα
Χημικό ablation παρασυμπαθητικού – Συμπαθεκτομή
Περικάρδιο – υπεζωκοτικό παράθυρο
Τοποθέτηση επικαρδιακών ηλεκτροδίων στην αριστερή κοιλία
Αποκατάσταση ανευρυσμάτων κατιούσης θωρακικής αορτής
Παροχέτευση μεσοθωρακίτιδας
Παροχέτευση αιμοθώρακα